Transvaal Apotheek Den Haag- Wietolie – CBD Olie – THC Olie – Cannabisolie op recept in 2022

laatste update: 01-2022

De Transvaal Apotheek Den Haag – één van de weinige leveranciers die  Wietolie – CBD Olie – THC Olie – Cannabisolie legaal op recept levert.

 

CBD Olie mét THC

Wietolie

Medicinale Cannabisolie

Onder deze dezelfde benamingen, mag niet verkocht worden in (online) winkels, echter alleen op recept.

De Transvaal Apotheek in Den Haag bereidt sinds mei 2015 magistrale cannabis olie extract (=wietolie) vanuit de medicinale cannabis plant Bediol, Bedica, Bedrocan en Bedrolite (Zie BMC);

Bediol CBD 2,0% / THC 1,3%, 10 ml
Bedica THC 2,0% , 10 ml
Bedrocan THC 2,0%, 10 ml
Bedrolite CBD 2,0%, 10ml
Bedrolite CBD 10%, 10 ml
Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5%, 10 ml
Bediol CBD 1,0% / THC 0,65% zalf, 20 gr

Autorijden is verboden met THC Olie

Let op: Tijdens het gebruik van THC olie mag u niet autorijden. Dit geldt niet voor de producten waarin alleen CBD aanwezig is.

 

Medicinale cannabisolie met THC aanvragen

Gaat u voor de eerste keer cannabisolie gebruiken? Gebruik dan het aanvraagformulier.

Aanvraag recepten

De Transvaal Apotheek mag de cannabis olie extract alleen op recept verstrekken.

Het recept moet aan de opiumeisen voldoen.

De volgende gegevens dienen op het recept aanwezig te zijn:
– Naam, voorletters, adres, woon-plaats en tel. arts
– Datum
– Cannabis voor sublinguale toediening + variant
– Af te leveren hoeveelheid
– Dosering
– Naam, adres, woonplaats patiënt
– Herhalingen
– handtekening arts
– telefoonnummer patiënt
– BSN nummer

De patiënt dient dit aanvraagformulier in te vullen en samen met het recept te faxen naar de Transvaal Apotheek zodat de cannabis opgestuurd kan worden.

 

Bijsluiter Medicinale Cannabis Olie

 

Transvaal Apotheek, Kempstraat 113, 2572 GC Den Haag, Tel. 070-2055637, Fax cannabis: 070-2050540

cannabis.transvaalapotheek@ezorg.nl

Bedica THC 2,0% olie, 10 ml
Bedrocan THC 2,0% olie, 10 ml
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml
Bedrolite CBD 2,0% olie 10 ml
Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml
Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5% olie, 10 ml

Voor sublinguaal gebruik

Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u medicinale cannabis olie gaat gebruiken, want er
staat belangrijke informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem
dan contact op met de apotheker van de Transvaal Apotheek. Geef dit geneesmiddel niet
door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor
anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u veel last van een van de
bijwerkingen die in rubriek 5 vermeld staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat?

Neem dan contact op met de apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Medicinale cannabis
2. Waarvoor wordt medicinale cannabis olie gebruikt?
3. Wanneer mag u medicinale cannabis olie niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?
4. Hoe gebruikt u medicinale cannabis olie?
5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
6. Mag ik cannabis gebruiken met andere medicijnen?
7. Hoe bewaart u medicinale cannabis olie?
8. Inhoud van de verpakking en overige informatie
9. Doseren cannabisolie
1. Medicinale cannabis

Cannabis bestaat uit de gedroogde bloemen van de vrouwelijke plant van Cannabis sativa
L (hennepplant).

Er wordt een onderverdeling gemaakt in cannabis sativa en cannabis
indica soorten. Andere namen voor cannabis zijn marihuana of wiet. Cannabis bevat
verschillende werkzame bestanddelen, zoals dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD). THC
is meestal het hoofdbestanddeel, maar ook de andere inhoudsstoffen – zoals CBD –
kunnen een bijdrage leveren aan de werkzaamheid.

Cannabis die via de apotheek verstrekt
wordt, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is alleen bedoeld voor gebruik als
medicijn.

Daarom spreken we over medicinale cannabis.

2. Waarvoor wordt medicinale cannabis olie gebruikt?

Er bestaan verschillende soorten medicinale cannabis, variëteiten genoemd. Deze
variëteiten verschillen van elkaar in samenstelling en sterkte, en daarmee ook in werking.
Van deze variëteiten zijn vijf verschillende oliën gemaakt met zijn eigen vastgelegde sterkte
en samenstelling.

Welke olie het meest geschikt is, hangt af van de klachten. Uw apotheker
bepaalt samen met uw arts welke olie voor u de beste keuze is.

De arts schrijft medicinale cannabis voor als gangbare behandelingen en geneesmiddelen
niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven.
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml en Bedrolite CBD 2,0% olie, 10 ml

Er aanwijzingen dat cannabis met een hoog gehalte
CBD en THC (zoals Bediol CBD 2.0%/THC 1,3%
olie) goed werkt tegen pijn en spasmen,
bijvoorbeeld bij patiënten met multiple sclerose
(MS).

Door de ontstekingsremmende
eigenschappen van CBD geeft deze olie mogelijk
ook betere effecten dan de andere oliën bij
aandoeningen die gepaard gaan met
ontstekingsreacties. Bij chronische zenuwpijnen
start men vaak eerst met Bediol CBD 2,0% / THC
1,3% olie en bij onvoldoende pijnverlichting stapt
men over naar andere variant.

Er wordt gestart met 2 keer daags 0,05 ml (=2
druppels) met blauwe druppel pipet. Na 2 dagen
kan er opgehoogd worden naar 0,1 ml. Telkens
ophogen tot maximaal 0,25 ml (=10 druppels) 3
keer daags.

Indicaties:
-Chronisch zenuwpijn
-Ontsteking
-Pijn en spasmen (MS)
-Onrust
-Slapeloosheid
-Parkinson
Mogelijk klinisch effect (ervaring
arts en patiënt)
-Ziekte van crohn
-Colitis ulcerosa
-Jeuk
-Reuma
-ADHD
-Onrust bij alzheimer
-Hersentrauma (zenuw
component)
-Fibromyalgie

Cannabis met voornamelijk THC heeft de voorkeur
bij aandoeningen zoals het syndroom van Gilles de
la Tourette, therapieresistent glaucoom en bij
klachten zoals gewichtsverlies, misselijkheid en
braken.

 

De Bedica THC 2,0% olie is een cannabis
van de indica soort. Deze heeft naast de bekende
effecten van cannabis, zoals vermindering van pijn,
een extra sterke ontspannende werking op lichaam
en geest.

 

Dit kan voor patiënten die te maken
hebben met onrust of spasmen een geschikte
keuze zijn. De Bedrocan THC 2,0% olie is een
cannabis van de sativa soort.

 

Deze heeft net als de
Bedica de bekende effecten van cannabis, zoals
vermindering van pijn.

 

Er wordt gestart met 2 keer daags 0,05 ml (=2
druppels) met blauwe druppel pipet. Na 2 dagen
kan er opgehoogd worden naar 0,1 ml. Telkens
ophogen tot maximaal 0,25 ml (=10 druppels) 3
keer daags.
Indicaties:
-Pijn bij kanker
-onrust
-Slapeloos
-Spasmen
-Giles de la Tourette
-Therapieresistent glaucoom
-Gewichtverlies
-Misselijkheid en braken
-Parkinson
-Glaucoom
Mogelijk klinisch effect (ervaring
arts en patient)
-Migraine
-Onrust bij alzheimer
-Fibromyalgie

Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5%, 10 ml
Bij onvoldoende effect Bedrocan THC 2,0% of
Bedica THC 2,0% kan de Bedrocan / Bedrolite
THC 10% / CBD 5% worden toegepast.

Er wordt gestart met 2 keer daags 0,05 ml (=2
druppels) met blauwe druppel pipet. Na 2 dagen
kan er opgehoogd worden naar 0,1 ml. Telkens
ophogen tot maximaal 0,25 ml (=10 druppels) 3
keer daags.

Indicaties:
-Pijn bij kanker
-Misselijkheid bij kanker
-verminderde eetlust bij kanker

Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml
De Bedrolite CBD 10% olie wordt toegepast bij de
behandeling van epilepsie. Deze cannabis olie bevat
minder dan 1% THC. De ongewenste effecten van
THC (‘high’ worden) zijn hierdoor niet aanwezig.
Deze olie is daarom ook geschikt voor de
toepassing bij kinderen.
I

n overleg met de neuroloog kan een
opbouwschema worden opgesteld.
Indicaties:
-Epilepsie

Is de werkzaamheid aangetoond?

Er zijn voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar die aantonen dat cannabis
werkzaam is bij: Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS of ruggenmergschade;
Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids;
Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hepatitis C of hiv
infectie en aids; Chronische pijn (voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit
bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of
chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos); Syndroom van Gilles de
la Tourette; Therapieresistent glaucoom

Daarnaast komen er steeds meer gegevens en positieve berichten van patiënten en artsen
beschikbaar over de werkzaamheid van cannabis bij andere aandoeningen. Alleen zijn
daarvan de wetenschappelijke bewijzen nog onvoldoende. Voorbeelden hiervan zijn de
ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, epilepsie, jeuk, migraine, reuma, reumatoïde artritis,
ADHD en hersentrauma (zie ook www.cannabis-med.org).

Medicinale cannabis speelt vooralsnog geen rol bij de genezing van de aandoeningen, maar kan wel de klachten van
de aandoeningen verminderen.

Ook kan medicinale cannabis helpen om de dosering en/of
bijwerkingen van andere medicatie te verlagen/verminderen.

3. Wanneer mag u medicinale cannabis niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?

Wanneer mag u medicinale cannabis niet gebruiken?

U mag geen medicinale cannabis gebruiken als u een aangeboren lang QT-intervalsyndroom
heeft en aanleg voor psychotische stoornissen.

Medicinale cannabis moet vermeden worden bij Brugada-syndroom omdat het kan leiden tot een afwijkend ECG. Voorzichtigheid
is geboden bij patiënten met andere psychische problemen, bij hartritmestoornissen, bij
angina pectoris en bij ischemische hartziekte.

Voorzichtigheid is geboden bij glaucoom.

Medicinale cannabis olie bevat geraffineerde arachideolie.

Arachideolie, ook wel pindaolie genoemd, is een plantaardige olie die uit pinda’s wordt gewonnen. Geraffineerde
arachideolie is gezuiverd van pinda-eiwitten en kan in tegenstelling tot ruwe arachideolie
gebruikt worden door mensen met een pinda-allergie. Ruwe arachideolie kan namelijk bij
sommige individuen met een pinda-allergie milde allergische reacties oproepen en dient
vermeden te worden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn?

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap: Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt
worden. Werkzame bestanddelen van cannabis kunnen via het bloed het ongeboren kind
bereiken. Sommige kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap cannabis heeft
gebruikt, hebben groeiachterstand, problemen met slapen, zijn hyperactief of hebben
concentratieproblemen.

Borstvoeding: Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding.
Werkzame bestanddelen van cannabis zoals dronabinol (THC) komen in de moedermelk
terecht en kunnen dan bijwerkingen bij de baby geven.

Eten en drinken?
U mag alles eten. Vermijd het drinken van grapefruit sap. De opname van de werkzame
stoffen kan namelijk worden beïnvloed. Voor een snelle opname in de bloedbaan dient u
de cannabis olie onder de tong te druppelen. De smaak kan worden geneutraliseerd door
olijven of een stukje banaan te eten na het druppelen onder de tong. De bittere smaak kan
per flesje verschillen.

Alcohol drinken?
Alcohol en cannabis versterken en verlengen elkaars werking aanzienlijk. Beperk daarom
het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Rijdt absoluut geen auto als u alcohol heeft
gedronken terwijl u cannabis gebruikt.

Autorijden?
Per 1 juli 2017 is het voor gebruikers van cannabis wettelijk verboden om actief deel te
nemen aan het verkeer, ook als er een medische noodzaak is. Dit verbod is niet van
toepassing op gebruikers van cannabisolie die alleen CBD bevat (alleen de Bedrolite CBD
olie). Voor gebruikers van Bediol, Bedica en/of Bedrocan geldt dat het bij wet verboden is
om auto te rijden, ongeacht welke dosering gebruikt wordt. Voor meer informatie kunt u
terecht op de volgende website: https://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/

ls u cannabis gebruikt en u wilt autorijden, dan moet u minimaal 7 dagen stoppen met
de cannabisolie voordat u weer veilig auto kunt rijden.

Op reis
Medicinale cannabis olie valt onder de Opiumwet. In veel landen is het bezitten en
gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Gaat u op reis en wilt u uw medicinale
cannabis olie meenemen, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Reizen
naar het buitenland zonder verklaring voor een medicijn dat onder de Opiumwet valt is
namelijk strafbaar.

Het CAK legaliseert deze verklaringen. Op de website www.hetcak.nl
staat alle informatie over reizen met medicijnen die onder de Opiumwet vallen.

4. Hoe gebruikt u medicinale cannabis olie?

Meestal begint u met een lage dosering. Afhankelijk van het effect kunt u de dosering
geleidelijk aanpassen. (zie paragraaf 9 voor het doseren in druppels of met een spuit)
 Bedica THC 2,0% olie, 10 ml;
0,05 ml =1 mg THC = 2 druppels
 Bedrocan THC 2,0% olie, 10 ml;
0,05 ml =1 mg THC = 2 druppels
 Bedrolite CBD 2,0% olie, 10 ml;
0,05 ml =1 mg CBD = 2 druppels
 Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml;

0,05 ml = 1 mg CBD en 0.65 mg THC = 2 druppels
 Bedrolite CBD 10,0% olie, 10 ml;
0,05 ml =5 mg CBD = 2 druppels
 Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5%, 10 ml;
0,05 ml =5 mg THC / 2,5 mg CBD = 2 druppels

De olie is alleen geschikt voor oraal gebruik. Start volgens onderstaand opbouwschema.
Verhoog op geleide van effect het aantal druppels. Het gebruik kan per individu anders
zijn. De cannabis plant is een natuurproduct waardoor er variaties kunnen ontstaan bij het
telen.

Het gehalte CBD en THC per flesje verandert niet.

Voorbeeld opbouwschema (LET OP! U kunt stoppen met opbouwen bij de dosering waarbij
u de meeste verlichting van uw klachten ervaart. Maximaal 3x per dag 0,25 ml):
Dag 1-2:
Dag 3-4:
Dag 5-6:
Dag 7-8:
Dag: 9 en verder:
Met doseerspuitje
2-3 keer daags 0,05 ml
2-3 keer daags 0,1 ml
2-3 keer daags 0,15 ml
2-3 keer daags 0,20 ml
Etc.
Maximale hoeveelheid per dag: 3 maal 10 druppels
Of 3 maal per dag 0.25 ml
Dag 1-2:
Dag 3-4:
Dag 5-6:
Dag 7-8:
Dag: 9 en verder:
Met druppelpipet
2-3 keer daags 1-2 druppel(s)
2-3 keer daags 2-3 druppels
2-3 keer daags 3-4 druppels
2-3 keer daags 4-5 druppels
etc.
Maximale hoeveelheid per dag: 3 maal 10 druppels
Of 3 maal per dag 0.25 ml

Zie paragraaf 9 voor instructie bij doseren in druppels of met een spuit

Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml bij epilepsie; 10% = 100 mg/ml

De startdosering voor kinderen is 0.5 mg/kg/dag verdeeld over 2 giften. Voor volwassenen
starten met 0,2 mg/kg/dag verdeeld over 2 giften. Op geleide van effect kan de dosering
worden verhoogd. Volwassenen mogen naar max 25 mg/kg/dag verdeeld over 2 giften. In
onderstaande schema’s vindt u een voorbeeld voor kinderen (schema 1) en voor
volwassenen (voorbeeld 2)

De olie wordt onder de tong gebracht. De cannabis plant is
een natuurproduct waardoor er variaties kunnen ontstaan bij het telen. Het gehalte CBD
per flesje verandert niet.

Voorbeeld opbouwschema 1 kinderen :
Week 1:
Week 2:
Week 3:
Week 4:
Week 5:
Vanaf week 6:
0,5 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses
1 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses
2 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses
3 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses
4 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses
5 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses

De neuroloog bepaalt of de dosering verder verhoogd
dient te worden.

Voorbeeld opbouwschema 2 volwassenen :
Dag 1-3:
Dag 4-6:
Dag 7-10:
Dag 11-13:
Dag 14-17:
Dag 18 en verder:
2x per dag 0,05 ml
2x per dag 0,1 ml
2x per dag 0,15 ml
2x per dag 0,2 ml
2 x per dag 0,25 ml
eventueel verder ophogen met 0,05 ml
Zie paragraaf 9 voor het doseren in druppels of met een spuit

Hoe lang werkt het?

Het effect treedt snel (binnen 30 min) op, is maximaal na 2-3 uur en houdt 4-8 uur aan.
Dit kan echter per individu verschillen. Na 6-7 dagen zijn alle stoffen uit het lichaam.

Heeft u teveel van de cannabis olie gebruikt?

Het duurt 4-8 uur voordat het effect is uitgewerkt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is niet erg als u een dosis mist. Maar als u het medicijn al enkele weken gebruikt in
een hoge dosering, kunt u misschien ontwenningsverschijnselen krijgen.

 Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: neem de vergeten dosis alsnog. Wacht
8 uur voor u de volgende dosis gebruikt.

 Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: neem de vergeten dosis alsnog. Wacht

4 uur voor u de volgende dosis neemt.

 

5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan medicinale cannabis bijwerkingen geven. Meestal
verdwijnen deze bijwerkingen na enkele uren vanzelf.

Patiënten verdragen medicinale
cannabis in het algemeen goed. Bijwerkingen treden vooral op bij gebruik van hogere
doseringen of bij gelijktijdig gebruik met een middel dat de bijwerkingen versterkt
(bijvoorbeeld alcohol).

Meestal zijn lage doseringen al voldoende, daarom komen
bijwerkingen relatief weinig voor.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Bedica olie; Bedrocan olie; Bediol olie
Regelmatig (>0,3%): ‘High’-gevoel, dit is een vrolijke, opgewekte stemming die langzaam
overgaat in een tevreden gevoel van kalmte en rust. Ook loomheid, honger, intensere
beleving van kleuren en muziek, en verlies van gevoel voor tijd en plaats kunnen optreden.
Soms (0,1% tot 0,3%):

Sombere stemming vooral bij ouderen, en een gevoel van angst,
paniek en verwarring. Dit treedt vooral op wanneer de dosering te hoog is of als u cannabis
voor de eerste keer gebruikt. Zorg er daarom voor dat u op een rustige plek zit en er iemand
bij u is als u cannabis voor de eerste keer gebruikt. Cannabis kan bestaande psychische
klachten verergeren, zoals schizofrenie (psychose). U kunt dan hallucinaties
(waandenkbeelden) krijgen.

Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van deze klachten
voordat u het gaat gebruiken. Rusteloosheid en slapeloosheid. Raadpleeg uw arts als u
veel last hebt van deze bijwerkingen.

Zelden (0,01% tot 0,1%): Duizeligheid, hoofdpijn, warme of koude handen en voeten,
rode branderige ogen en een droge mond. Deze bijwerkingen gaan meestal na enkele uren
weer voorbij.

Hartkloppingen, snelle hartslag, verhoging van de bloeddruk, pijn op de borst. In zeldzame
gevallen kan hierdoor een hartinfarct ontstaan. Als u last heeft van angina pectoris
(hartkramp) kunnen de klachten verergeren. Waarschuw dan een arts. De bijwerkingen op
het hart nemen binnen 1 uur weer af. Mensen met de aangeboren
hartritmestoornissen verlengde QT-interval of het Brugada-syndroom kunnen meer last
krijgen. Als u een van deze aandoeningen heeft, mag u dit medicijn NIET gebruiken.
Zeer zelden (<0,01%): Bij langdurig en vaak gebruiken van hoge(re) doseringen: kans op
verslaving of geestelijke afhankelijkheid. Bij stoppen kunnen er ontwenningsverschijnselen
ontstaan, zoals misselijkheid, rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid.
Bedrolite olie
Over de bijwerkingen van CBD is nog niet zoveel bekend. U wordt niet ‘high’ door CBD.
Raadpleeg uw arts of apotheker als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde
bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.
Afhankelijkheid
Afhankelijkheid treedt in het algemeen niet op als u cannabis alleen als medicijn gebruikt.
U gebruikt medicinale cannabis meestal in een lagere dosering dan bij recreatief gebruik
van cannabis. Wel moet u voorzichtig zijn als bij u al eerder sprake was van afhankelijkheid.
Langdurig gebruik van hoge doseringen cannabis kan leiden tot afhankelijkheid. Stoppen
kan dan ontwenningsverschijnselen veroorzaken, zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid,
slapeloosheid en misselijkheid.
Voor zover bekend is het vooral THC dat voor verslavende effecten zorgt. Afhankelijkheid
wordt hier niet verwacht.

6. Mag ik cannabis olie gebruiken met andere medicijnen?

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere medicijnen
die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een
gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid
versterken elkaar.

Rijd geen auto als u 2 of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.
De cannabinoïden in de cannabis olie worden in de lever omgezet. Bepaalde medicijnen
kunnen daarom een wisselwerking hebben met cannabis. Ook het drinken van
grapefruitsap kan de omzetting van de cannabionoïden in de lever verminderen.
Grapefruitsap dient daarom vermeden te worden.

U mag cannabis alleen in combinatie met bloedverdunners gebruiken zoals acenocoumarol
en fenprocoumon indien u onder controle bent van de trombosedienst.
Cannabis olie heeft mogelijk een wisselwerking met fenytoine en carbamazepine. De
combinatie kan alleen worden toegepast indien u wordt gemonitord door een neuroloog.
De apotheker controleert of de cannabis olie samen met de rest van uw medicatie gebruikt
mag worden.

7. Hoe bewaart u medicinale cannabis olie?

Bewaar medicinale cannabis olie buiten het zicht en bereik van kinderen. De cannabisolie
kan moet op kamertemperatuur worden bewaard. Gebruik de cannabis olie niet meer na
de uiterste houdbaarheidsdatum. De houdbaarheidsdatum is te vinden op het
gebruiksetiket op de verpakking. Vraag uw apotheker wat u moet doen met de medicinale
cannabis die u niet meer gebruikt.

8. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?
– De werkzame stoffen van medicinale cannabis zijn THC en/of CBD. Kijk op het etiket
welke werkzame stoffen in de olie aanwezig zijn. Bedrolite bevat geen THC.
– De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn geraffineerde arachideolie (pindaolie).
Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Cannabis olie is een bruin tot zwarte olie.
De olie is per 10 ml verpakt in een bruine glazen flacon met druppeldop of doseer dop.
Bedica en Bedrocan THC 2,0% olie bevat 20 mg THC per ml
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie bevat 20 mg CBD per ml en 13 mg THC per ml
Bedrolite CBD 2,0% olie bevat 20 mg CBD per ml
Bedrolite CBD 10% olie bevat 100 mg CBD per ml
Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5%, bevat 100 mg THC per ml en 50 mg CBD per
ml.

9.0 Doseren cannabisolie

De cannabisolie wordt geleverd met een 1 ml spuit of druppeldop. U kunt met de spuit in
ml doseren en met de druppeldop druppelen. Op uw etiket staat aangegeven wat het
gebruik is.

9.1 Druppelen met de (blauwe) druppeldop:
Draai de dop van het flesje, haal de doorzichtige inlage eruit en draai de blauwe druppelaar
op de flacon. Draai het witte dopje van het blauwe rubbertuitje. Breng het aantal druppels
op een lepel door zacht in het rubber te knijpen en breng over onder de tong.

9.2 Optrekken van cannabisolie in de bijgeleverde spuit
Stap 1 Draai de schroefdop van het flesje
Stap 2 Schuif de bijgeleverde spuit in het flesje.
Stap 3 Hou het flesje onderste boven.
Stap 4 Trek het aantal ml op zoals aangegeven op het etiket.
Stap 5 Spuit de inhoud van de spuit leeg onder de tong.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in oktober 2019.
Gebruik de medicinale cannabis zolang u klachten heeft. Als u na 1 tot 2 weken gebruik
geen verbetering van de klachten merkt, overleg dan met uw arts of apotheker. Het kan
zijn dat de dosering moet worden verhoogd of dat u een andere variëteit moet gaan
gebruiken. Het kan ook zijn dat u geen baat heeft bij het gebruik van cannabis.

 

0

Je winkelwagen