CBD en Medicijnen

CBD en het gebruik in combinatie met Medicijnen

Over de werking van CBD wordt steeds meer bekend, maar over de interactie
tussen CBD en medicijnen weten we nog maar erg weinig.

Op mediwietsite.nl is echter een zeer interessant artikel verschenen, waarin wordt
aangegeven bij welke medicijnen je voorzichtig moet zijn met het gelijktijdig
gebruiken van CBD. Hieronder kun je het betreffende artikel lezen.

Het behandelen van bepaalde kwalen met CBD is een relatief nieuw fenomeen. Er is
dan nog veel te ontdekken over de werking van de plantaardige stof op het lichaam
en hoe deze eventueel reageert op andere medicijnen.

Gelukkig hebben wij biochemicus Steven Cassini om hier zijn licht op te schijnen en voor ons duidelijk te
maken hoe om te gaan met CBD bij gebruik van bepaalde medicatie.

Verwerking van geneesmiddelen
Voordat een geneesmiddel of natuurlijke stof uit het lichaam verdwijnt, moet het vaak
eerst gemetaboliseerd worden. Het metabolisme van geneesmiddelen vindt plaats in
twee fasen: in fase I, reactie, wordt het geneesmiddel polair (wateroplosbaar)
gemaakt door oxidatie, reductie of hydrolyse. En in fase II wordt het geneesmiddel
geconjugeerd, bijvoorbeeld door acetylering of methylering.

Hierdoor worden de wateroplosbaarheid en polariteit van het geneesmiddel
verhoogd en kan het makkelijk via de nieren of de gal worden uitgescheiden.
Metabolisme van geneesmiddelen vindt hoofdzakelijk plaats in de lever, maar ook
andere organen zoals de huid, maag-darmsysteem, longen, hersenen en nieren
kunnen erbij betrokken zijn.

Het cytochroom P450 systeem
Het cytochroom P450 enzymsysteem (ook wel afgekort als CYP, P450 of CYP450)
is een verzameling van 57 enzymen. Daarvan zijn er 15 belangrijk bij de afbraak van
verschillende (lichaamsvreemde) stoffen zoals medicijnen en toxinen, maar ook bij
natuurlijke stoffen zoals THC en andere cannabinoïden. Deze enzymen zijn niet
alleen belangrijk bij het metabolisme van geneesmiddelen, natuurlijke stoffen en
andere lichaamsvreemde stoffen. Maar spelen ook een rol in fysiologische
processen zoals de oxidatie van vetzuren.

Sommige natuurlijke stoffen kunnen de activiteit van een CYP-enzym remmen,
waardoor de plasmaspiegels van geneesmiddelen – of andere natuurlijke stoffen die
via dit enzym gemetaboliseerd worden – stijgen.

De capaciteit van het P450 enzymsysteem verschilt per persoon. Dit leidt ertoe dat
niet iedereen op een bepaalde dosis van een geneesmiddel of natuurlijke stof
hetzelfde reageert. Het tempo waarin een geneesmiddel of natuurlijke stof uit het
lichaam wordt uitgescheiden is immers bepalend voor de serumconcentratie die
ontstaat in het lichaam, hetgeen weer van invloed kan zijn op het effect.

CBD kan afbraak medicijnen remmen
CBD kan de P450 enzymen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van bepaalde
geneesmiddelen remmen. Door het remmen van deze enzymen wordt de medicatie
minder goed afgebroken en kan de concentratie van het betreffende geneesmiddel
in het bloed verhogen.

Dit kan onder gecontroleerde omstandigheden een voordeel zijn, want je hebt dan
minder nodig voor dezelfde werkzaamheid. Echter kan het onder niet-gecontroleerde
omstandigheden gevaarlijk zijn omdat het ervoor kan zorgen dat de concentratie van
het geneesmiddel in het bloed te hoog wordt en daardoor de kans op ernstige
bijwerkingen vergroot.

CBD versterkt óf verzwakt de werking van THC
CBD kan de werking van bepaalde geneesmiddelen dus versterken. Wanneer CBD
alvorens THC wordt ingenomen versterkt CBD ook de werking van THC. De THC
wordt door dezelfde groep P450 enzymen afgebroken en de CBD remt dus de
afbraak van THC.

Echter als CBD minimaal een uur ná inname van THC wordt ingenomen dan
vermindert CBD de psychoactieve werking van THC, omdat de CBD dan een
anti-psychotische werking heeft.

CBD en chemotherapie
De meeste cytostatica (chemo) worden ook door dezelfde groep P450 enzymen
afgebroken. Aangezien de fatale en therapeutische dosering bij bepaalde cytostatica
erg dicht bij elkaar ligt, is het niet verstandig om tijdens de chemotherapie hoge
doseringen CBD in te nemen omdat de concentratie cytostatica in het bloed dan
gevaarlijk hoog kan oplopen.

Myrceen
Het terpeen Myrceen is ook een sterke remmer van de groep P450 enzymen.
Sommige recreatieve cannabis gebruikers consumeren voor het roken van cannabis
een mango. In het fruit zit namelijk een relatief hoge concentratie Myrceen. Doordat
Myrceen de P450 selectief remt zorgt het ervoor dat het de werking van THC
versterkt.

CBD en geneesmiddelen
Naast de onderstaande lijst zijn er nog veel meer geneesmiddelen die door het P450
enzymsysteem worden afgebroken. Het is bij gebruik van dat soort geneesmiddelen
dus altijd verstandig om de behandelend arts te vragen of het geneesmiddel dat je
gebruikt wordt veranderd of afgebroken door de groep P450 enzymen.

Lijst met geneesmiddelen die interageren met CBD:

Anti-epileptica
Antidepressiva
Bètablokkers
Antipsychotica
Benzodiazepines
Statines
Bloedverdunners
Steroïden
NSAID’s (bv. ibuprofen, diclofenac en naproxen)
Antibiotica

Indien dit het geval is dan is het aan te raden om (vooral bij hoge doseringen)
voorzichtig om te gaan met CBD supplementen en de dosering van het
geneesmiddel – in samenspraak met de behandelend arts – eventueel gecontroleerd
te verminderen.

DISCLAIMER:
Weet je niet zeker of CBD Olie wel een goede combinatie is met je huidige
medicijnen, raadpleeg dan VOORDAT je CBD Olie gebruikt ALTIJD je huisarts!

Dit artikel is gepubliceerd op mediwietsite.nl dd 03-02-2017.

0

Je winkelwagen